انبارش موقت

نگهداري موقت پسماندها در يك مركز مدیریت یکپارچه پسماند، جهت تصمیم ¬گیری در مورد نوع پروسه مورد نظر و متناسب با آن، شرایط خاصی را نیاز خواهد داشت. با توجه به اینکه برخی گروه های پسماند دارای شرایط خاص نگهداری حتی به صورت کوتاه مدت هستند، لذا شرکت پارس آرمان سمنان به منظور حل این مشکل، دو سایت انبارش موقت سرپوشیده و روباز را در محل سایت مدیریت یکپارچه پسماند با طراحی ویژه در نظر گرفته است.

با توجه به تفاوت در نحوه مدیریت پسماندهای مختلف (متفاوت بودن ترکیبات پسماندها)، قبل از انجام هر گونه عملیات بازیافت، بی خطر سازی و دفع، بایستی جهت تصمیم گیری برخی شرایط مانند زمان، اولویت بندی، درجه ریسک و... پسماندها را در محل های مجزا نگهداری نمود. لذا PAS به منظور حل این مشکل، سایت انبارش موقت رو باز را در محل سایت مدیریت یکپارچه پسماند خود با طراحی ویژه در نظر گرفته است. ما آمادگی  داریم تا انواع پسماندهای تولیدی مشتریان را در بخش های متعدد دریافت و بصورت موقت انبارش نموده و در مرحله بعد، دفع نماییم. پسماندهایی که در در این نوع انبارش مورد پذیرش واقع می شوند، پس از انجام مراحل مختلف، تثبیت و جامد سازی به لندفیل مهندسی منتقل خواهند شد. به عبارت دیگر پسماندهای با درجه خطرناکی پایین ­تر و پسماندهایی که تابش نور خورشید و تغییرات دما باعث واکنش­پذیری آنها نگردد. محل دپوی موقت به گونه­ای طراحی و اجرا شده است که میزان انتشار آلاینده ها، انفجار احتمالی و اثرات ناشی از آن به واحدهای مجاور به حداقل ممکن برسد. محدوده محل نگهداری موقت با حصار مناسب محصور شده و به سیستم زهکشی، کف سازی بتنی و وسایل آتش نشانی مناسب و ادوات کمک های اولیه مجهز می باشد. پذیرش پسماند در انبارش موقت روباز می تواند علاوه بر جلوگیری از انبارش غیر مجاز پسماند در محل تولید کننده، تعیین تعیین تکلیف نهایی پسماندها را برای ما آسان تر نماید.