حمل و نقل

از مشکلات سیستم حمل نقل در کشور می¬ توان به عدم تجهیز شرکت¬ ها و اغلب واحدهای صنعتی به ناوگان حمل پسماند اختصاصی اشاره کرد. از آنجایی که تجهیز ناوگان حمل و نقل پسماندهای صنعتی یکی از ضروریات در حیطه بهداشت و سلامتی می ¬باشد، شرکت پارس آرمان سمنان با همکاری سازمان محیط¬ زیست و استانداری سمنان، قصد راه اندازی سیستم حمل و نقل اختصاصی پسماندهای صنعتی و ویژه را در کشور دارد.

تجهیز ناوگان حمل و نقل پسماندهای صنعتی، یکی از ضروریات در حیطه قانون مدیریت پسماندها است. این در حالی است که در کشور ما قریب به اتفاق واحدهای صنعتی فاقد ناوگان حمل و نقل اختصاصی پسماند هستند. حمل و نقل پسماند از نقطه تولید تا محل مدیریت نهایی نیاز به ناوگان اختصاصی دارد که علاوه بر مجهز بودن به تأسیسات و برخورداری از شرایط لازم، بصورت اختصاصی برای حمل پسماند استفاده شود و جهت تأمین سلامت جامعه برای مقاصد دیگر مانند حمل محصولات و دیگر فرآورده ها استفاده نشود؛ این موضوع سبب شده است که هزینه حمل و نقل پسماند گاهی تا حدود 3 برابر حمل مواد عادی برای مشتریان صنعتی هزینه بر باشد. جهت رفع این مشکل نیز، PAS با همکاری سازمان محیط­ زیست و استانداری، قصد راه اندازی سیستم حمل و نقل اختصاصی پسماندهای صنعتی و ویژه را در کشور دارد و اولین قدم در این خصوص، تجهیز شرکت به کامیون لجن کش، کامیون خاور اتاق دار و کامیون کفی بغل دار می­ باشد که تنها برای انتقال پسماند واحدهای صنعتی مورد استفاده قرار می ­گیرد. همچنین در پایان هر بارگیری، کل محموله پسماند در حضور نماینده مشتری و سازمان محیط زیست، پلمپ شده و به محل مرکز مدیریت پسماند PASمنتقل خواهد شد. 

چکیده خدمات PAS برای مشتریان :

ارائه ناوگان حمل و نقل مجهز و استاندارد 

+ سیستم حمل و نقل برای تمام انواع پسماند (جامد، مایع و...)

انتقال لجن های غلیظ با استفاده از ماشین مناسب

پلمپ اختصاصی شرکت جهت حصول اطمینان مشتریان

+ کاهش قابل توجه هزینه های حمل و نقل برای مشتریان

+ ارائه خدمات مناسب به مشتریان در قالب مدیریت یکپارچه