بسته بندی و لیبلینگ

شرکت پارس آرمان سمنان راه حل جامعی را در زمینه بسته بندی و لیبلینگ انواع پسماند تولیدی مشتریان صنعتی ارائه می دهد. بسته بندی صحیح و لیبل گذاری از اولین مراحل مدیریت یکپارچه پسماند در یک واحد صنعتی است که در صورت مطابقت با استانداردها و الزامات قانونی، افزایش کارایی سیستم را سبب می گردد.

بسته بندی مناسب و لیبل گذاری انواع پسماندها در ادامه فرآیند شناسایی، طبقه بندی و آنالیز ترکیبات هر پسماند، بسیار حائز اهمیت است. در این زمینه استانداردهایی وجود دارد که رعایت آن مزایای فراوانی به لحاظ قانونی و نظارتی، سلامت عمومی در حین انتقال پسماند و ارتقاء وضعیت یک واحد صنعتی در میان جامعه خواهد داشت. PAS جهت حل مشکلات مربوط به بسته بندی و لیبلینگ در حوزه انواع پسماند صنعتی، با بهره گیری از توان علمی و اجرایی متخصصان خود، اقدام به طراحی و اجرای انواع بسته بندی و لیبل متناسب با نوع پسماند (جامد، مایع، لجن) در هر بخش صنعتی با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی نموده است. بسته بندی و لیبل بایستی متناسب با نوع پسماند و مقاوم به شرایط مختلف حمل و انبارش موقت تا مدیریت نهایی باشد به طوری که در تمامی مراحل قابل ردیابی و شناسایی باشد. در این خصوص کیسه های جامبوبگ اختصاصی  و عمومی در ابعاد و احجام متفاوت، ظروف مختص پسماندهای مایع در اشکال متعدد و همچنین لیبیل های مختص انواع پسماندهای صنعتی (ویژه و عادی) با قابلیت بالا، طراحی و به طور رایگان در اختیار مشتریان ما قرار خواهد گرفت. 

چکیده خدمات PAS برای مشتریان:

+  دریافت رایگان کیسه های بسته بندی 

+  ارائه لیبل اختصاصی با توجه به نوع پسماند

+  ­قابلیت شناسایی و ردیابی سریع پسماندها 

+  ارائه گزارشات مدیریتی برای مشتریان در خصوص تفکیک و بسته بندی

+  عدم نشت شیرابه از پسماندهای انبارش شده 

+  کاهش خطر تماس پرسنل با پسماندهای خطرناک

+  امکان ارائه ظروف جمع آوری اختصاصی در قالب های متعدد