اعلام آمادگی همکاری

پس از مطالعه شرایط فعالیت شرکت PAS توسط مشتری، در صورت اعلام موافقت، اعلام آمادگی همکاری صورت خواهد گرفت و بلافاصله فرم اولیه پسماند تحویل نماینده مشتری خواهد شد.