تولید کودهای شیمیایی

PAS قادر به دریافت و امحای انواع کود شیمیایی فاسد شده از سراسر کشور خواهد بود.

به هرگونه مواد طبیعی و یا غیر طبیعی که عموماً بخاطر مواد مفیدی که در آن وجود دارد در کشاورزی برای تقویت خاک مزرعه از آن استفاده می‌کنند، کود اطلاق می­ شود. برای آنکه خاک از لحاظ مواد غذایی متعدد دچار کمبود نباشد استفاده از کود بسیار مفید خواهد بود. در کنار مزایای متعدد انواع کودهای شیمیایی، مضرات فراوانی نیز برای سلامتی انسان و محیط­ زیست به همراه خواهند داشت؛ به خصوص زمانی که این کودها فاسد شده و غیرقابل استفاده باشند.

پسماندهای قابل دریافت از مشتریان فعال در این صنعت عبارتند از:

  • انواع سموم و کودهای شیمیایی فاسد شده
  • انواع کود کشاورزی غیر قابل استفاده
  • سایر پسماندهای تولیدی در این صنعت

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مدیریت پسماند و همکاری ، با PAS  تماس حاصل نمایید.