صنعت نساجی

ما علاوه بر مدیریت انواع پسماندهای تولیدی در بخش نساجی، آماده ارائه برنامه ریزی منسجم و آموزش در بخش تولید پسماند هستیم تا بدین طریق هزینه های شما کاهش یابد.

پیشرفت صنعت نساجی در کشور با توجه به رشد تکنولوژی و تنووع در نیازها، افزایش هزینه ­های متفرقه تولید را در پی خواهد داشت. با برنامه ­ریزی در خصوص تولید انواع پسماند تولیدی در این صنعت به خصوص پساب ناشی از شوینده ها و مواد شیمیایی، می توان هزینه ها را به مقدار زیادی کاهش داد که ما این امر را محقق نموده ایم.

پسماندهای قابل دریافت از مشتریان فعال در این صنعت عبارتند از:

  • پسماندهاي حاصل از منسوجات تركيبي (منسوجات مشبع، الاستومر، پلاستومر)
  • پسماندهاي حاصل از الياف نساجي پردازش نشده (غير فرايندي)
  • پسماندهاي حاصل از الياف نساجي پردازش شده (فرايندي)
  • انواع رنگ و رنگ دانه حاوي مواد خطرناك
  • لجن هاي حاصل از تصفيه در محل پساب حاوي مواد خطرناك یا غیر خطرناک
  • سایر پسماندهای تولیدی در این صنعت

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مدیریت پسماند و همکاری ، با PAS تماس حاصل نمایید.