پتروشیمی ها

صنایع پتروشیمی، بخشی از صنایع شیمیایی است که فراورده‌های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می‌کند. در حال حاضر ما در PAS با بسیاری از پتروشیمی های کشور در خصوص مدیریت انواع پسماندهای فرآیندی و غیر فرآیندی همکاری می نماییم.

پسماندهای قابل دریافت از مشتریان فعال در این صنعت عبارتند از:

  • انواع پسماندهای حاصل از تولید کودهای شیمیایی
  • پسماندهای حاصل از مواد اولیه
  • انواع پسماندهای اسیدی و خطرناک
  • پساب های حاصل از تصفیه خانه، خنک سازی و...
  • انواع لجن تصفیه خانه و فرآیندی
  • سایر پسماندهای تولیدی در این صنعت

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مدیریت پسماند و نحوه همکاری، با PAS تماس حاصل نمایید.