دفن بهداشتی-مهندسی (لندفیل)

یکی از روش­های دفع اصولی پسماندهای غیر قابل بازیافت و استفاده مجدد، تثبیت شده و همچنین غیر قابل استحصال انرژی (سوزاندن)، دفن در محل­ های دفن مهندسی می­باشد. PAS در چارچوب همکاری های بین المللی خود با استفاده از تجارب شرکت های اروپایی در حال طراحی و اجرای بزرگترین لندفیل پسماندهای صنعتی و ویژه در کشور می باشد.

آخرین مرحله در چرخه مدیریت یکپارچه پسماندها استفاده از گزینه دفن بهداشتی و مهندسی (لندفیل) با رعایت تمامی جوانب و استانداردهای موجود در این زمینه خواهد بود. عموماً راه حل نهایی برای پسماندهای غیر قابل بازیافت و استفاده مجدد، تثبیت شده و همچنین غیر قابل استحصال انرژی (سوزاندن)، دفن در محل ­های دفن مهندسی می­باشد, اما با در نظر داشتن اهمیت کار و ریسک انتقال انواع آلاینده به محیط زیست (آب زیرزمینی، خاک و...)، این عمل بایستی توسط تیم متخصص و مجرب صورت گرفته و پایش های لازم در زمان مقرر انجام شود، با توجه به اهمیت هر یک از گروه های پنج گانه پسماند، طراحی اصولی لندفیلِ پسماندهاي ويژه از اهمیت بیشتری برخوردار است. PAS به ­منظور جمع­ آوري شیرابه تولیدی در لندفیل و گازهاي متصاعد شده از پسماند­ها، تأسيسات لازم را در محل ايجاد نموده است تا پیش­بینی­ های لازم جهت رفع هرگونه مشکلات آتی صورت گیرد؛ لذا با این شرایط، در لندفیل های مهندسی که توسط PAS طراحی و اجرا شده است، چهار شاخصه اصلی در نظر گرفته شده است: 

+  سیستم ­های پوششی کف لندفیل (لاینرها)

+  سیستم جمع­ آوری و مهار شیرابه

+  ­سیستم استحصال گاز لندفیل

+  پوشش نهایی و پایش محل دفن

PAS در چاچوب همکاری های بین المللی خود با استفاده از تجارب شرکت های اروپایی در حال طراحی و اجرای بزرگترین لندفیل پسماندهای صنعتی و ویژه در کشور می باشد. با توجه به لزوم مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه، ما شرایطی را بوجود آورده ایم که بیشترین حجم پسماندها با کمترین هزینه با روشی مناسب دفع نهایی گردد. دفن مناسب در لندفیل بهداشتی، علاوه بر جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک، گزینه مناسبی جهت مدیریت پسماندهای واحدهای صنعتی است.

از مزایای تکنولوژی دفن پایدار (لندفیل) می توان به موارد زیر اشاره نمود:

+  افزایش بازده تبدیل انرژی ( افزایش پتانسیل استحصال انرژی از بیوگاز تولیدی )

+  امکان سامان دهی و تصفیه شیرابه در محل دفن ( تصفیه در جا )

+  ­استفاده مجدد از فضاهای اشغال شده داخل زمین دفن پس از گذشت زمان کوتاه

+  اطمینان از پایداری و تحمل پذیری سیستم

 

ما در PAS این آمادگی را داریم که پسماندهای مشتریان را پس از اعمال مراحل متعدد تصفیه، بازیافت و تثبیت و جامد سازی، در لندفیل مهندسی با تدابیر محیط زیستی دفن نماییم.

چکیده خدمات PAS برای مشتریان:

+  پوشش دامنه وسیعی از پسماندها جهت تصفیه و دفن در لندفیل

+  ارائه گواهی امحاء جهت ارائه به مراجع نظارتی