مدیریت پسماندهای دارویی

مدیریت پسماند داروهای تاریخ مصرف گذشته، یکی از دغدغه های اصلی کارخانجات داروسازی و سازمان های نظارتی می باشد. ما در شرکت PAS می توانیم با استفاده از خدمات حمل و نقل ایمن، فرآیند خردایش، تثبیت و جامدسازی، پیرولیز و یا دفن مهندسی در کمترین زمان ممکن این خدمات را به مشتریان خود ارائه نماییم.

تیم متخصصان PAS، تجربه خود را در زمینه مدیریت تمام انواع پسماندهای صنعتی تکمیل نموده است. در زمینه مدیریت پسماندهای داروهای تاریخ مصرف گذشته نیز که یکی از دغدغه های اصلی کارخانجات داروسازی و سازمان های نظارتی می باشد، متخصصان ما راه حل های بهینه، عملی و اجرایی ارائه نموده اند. مهمترین موضوع در خصوص این نوع پسماندها، خارج نمودن داروهای تاریخ گذشته از چرخه مصرف در کمترین زمان ممکن و در مرحله بعد، دفع اصولی آن می باشد. در این راستا، ما در شرکت PAS با استفاده از خدمات حمل و نقل ایمن، فرآیند خرد نمودن، تثبیت و جامدسازی و در نهایت دفن مهندسی در کمترین زمان ممکن این خدمات را به مشتریان خود ارائه خواهیم داد. سه مرحله اصلی مدیریت انواع پسماندهای دارویی (خرد نمودن، تثبیت و جامدسازی و دفن)، نیاز به دانش فنی متفاوتی با سایر انواع پسماند صنعتی خواهد داشت که این موضوع توسط کارشناسان PAS به خوبی فراگرفته شده است. سرعت انجام و کاهش مؤثر هزینه ها به همراه دفع ایمن، مزیت ما در ارائه خدمات به شرکت های داروسازی و دارندگان پسماندهای دارویی و تاریخ مصرف گذشته می باشد.   

چکیده خدمات PAS برای مشتریان:

  • مدیریت انواع پسماندهای دارویی تاریخ گذشته (فاسد شده)
  • + کاهش هزینه های واحدهای تولید کننده این نوع پسماندها
  • ارائه گواهی امحاء معتبر جهت ارائه به مراجع نظارتی