گواهی امحاء

شرکت پارس آرمان، بر مبنای مجوزهای قانونی فعالیت خود از مراجع نظارتی در حیطه مدیریت پسماندهای صنعتی و پزشکی، به ازای دریافت تمام محموله های پسماند، گواهی امحاء با شناسه اختصاصی و قابل ارائه به بخش های نظارتی مربوطه را اجرا نموده است. بر این اساس بالاترین امنیت ممکن را در ارائه گواهی امحاء پسماند به مشتریان خود را در نظر گرفته ایم. همچنین امکان دریافت گواهی امحاء بصورت الکترونیکی از طریق پورتال جامع مشتریان نیز فراهم شده است.